Die vrees van die Here

deur Danny Fourie

Kennis begin met die dien van die Here … Spreuke 1:7 (1983-vertaling)

Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis(1953-vertaling)

Ware kennis is die “vrees van die Here”. Let daarop dat daar nie staan dat Gód gevrees moet word nie, maar die Hére. “Here” is die verbondsnaam van God. Die Here is die God wat heilig is, maar ook barmhartig en vol liefde. Die God wat Hom met sondige mense besig hou deur met hulle ‘n verbond te sluit. Om hierdie God te vrees is die ware kennis (wysheid).

Wat moet ons van hierdie “vrees” verstaan? Beteken dit dat daar by ons ‘n angs oor God moet wees? Nee. Heidene sidder voor hulle afgode, maar voor God hoef ons geen angs te hê nie. Om die Here te vrees is iets anders. Dit is in die eerste plek om ‘n besef te hê van God se heiligheid. Dit is nie ‘n angs nie, maar ‘n eerbiedige bedeesdheid. Dit is ‘n besef van sy majesteit waarvoor ons as skuldige mense nie kan bestaan nie. Maar dit is nie al nie. Die “vrees van die Here” is om Hom eerbiedig te dien en vol ontsag met Hom rekening te hou. Dit is nie die vrees van ‘n slaaf vir sy eienaar nie, maar ‘n kinderlike vrees.

Om die Here te vrees en te dien is alleen moontlik as ons God as Vader deur Jesus Christus leer ken. Die vrees van die Here is ‘n vorm van dankbaarheid, van wederliefde, as ‘n antwoord op God se liefde. Sonder die verhouding met Christus is daar geen ruimte waar hierdie vrees van die Here (om die Here te dien) kan groei nie.

Deur die opregte geloof in Christus groei daar ‘n nuwe liefde vir die wet van die Here. Hierdie liefde vir die Here se wet kan dan in ons alledaagse lewe begin wys. Psalm 86:11 skryf hieroor: “Leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid; leer my U met toewyding dien.” Die vrees van die Here word dan ‘n hartlike vreugde in God deur Christus Jesus en ervaar ek en jy dit om Hom te dien as ‘n liefdesdiens.

Gebed: Dankie Here dat ons nie ‘n verhouding met U het soos wat ‘n slaaf met sy eienaar het nie. Daar is niks waaroor en waarvoor ons in angs voor U hoef te staan nie. Net ‘n eerbied omdat U ons liefhet. Amen

(..bron..)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s