Dankie vir die arms en sagte hande!

Ek raak stil en dink so bietjie oor my lewe. Ek besef dat ek nie is wie ek is omdat ek dit op my eie reggekry het nie. Die omgewing waar ek groot geraak het en die mense met wie ek skouer geskuur het (en steeds skuur) en bal geskop het (en steeds skop – … Continue reading Dankie vir die arms en sagte hande!

Advertisements

Die krag van getuienis

Markus 5:19 NLV Die kragtigste getuienis is 'n lewe wat sonder God, nie verduidelik kan word nie! Ses keer het Paulus voor vyandige gehore gestaan en elke keer het hy sy persoonlike getuienis gegee. Hy het nie gestry of gedebatteer nie - hy het net sy verhaal vertel. Dr David Yonggi Cho het die wêreld … Continue reading Die krag van getuienis

Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!

Wag 'n Bietjie

Wat gebeur wanneer ons met geloof bid? Die onmoontlike word moontlik. Die onsigbare word sigbaar.

Dit gebeur dikwels dat die Here deur ‘n besondere Woord tot Sy volk wil spreek, en wel deur sy predikers, maar dat die Here se volk nie ontvanklik is vir wat hulle móét hoor nie. Die Woord wat ons hoor, moet ‘n werklikheid in ons lewens word en dit is slégs moontlik wanneer ons met ‘n ontvanklike hart en ‘n oop gemoed luister met die doel om te doen wat die Meester vir ons sê. Want die krag van die Woord lê in die toepassing daarvan. Die Woord kan slegs werksaam in ons wees wanneer dit met geloof ontvang word!

Dikwels gebruik die Here Jesus die volgende woorde van die vier Evangelies: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor (vgl. Matt. 11:15, 13:9,43; Mark. 4:9; Luk. 8:8, 14:35). Dit word ook gebruik in…

View original post 1,023 more words