God Is Nie Ver Weg Nie

In Josef se droom het die engel aan hom openbaar dat Jesus se geboorte die vervulling sou wees van 'n eeu-oue profesie en die einde van die skeiding wat daar tussen die mens en God bestaan het sedert die eerste sonde in die Tuin van Eden. Josef het gehoor dat Jesus "God met Ons" sou … Continue reading God Is Nie Ver Weg Nie

Bekering

Sonneblomsaadjies

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.  En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;  wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy ’n seën sal agterlaat — ’n spysoffer en ’n drankoffer aan die Here julle God. Joël 2:12-14 (AFR33/53)

In Handelinge 2 wou die skare mense weet wat hulle moes doen om deel te hê aan die Koninkryk van God, met ander woorde, hulle wou weet wat hulle moes doen om die Bruilof van die Seun van God by te woon. Petrus antwoord hulle:

“Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing…

View original post 2,037 more words