Word Gedra

“Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming; Hy het julle opgetel en hulle altyd gedra” (9)Lees Jesaja 63: 7-10 Dr. Philip Brookes het ’n dogtertjie in Boston, wat sy Sondagskool bywoon, besoek toe sy siek was. Terwyl hy by haar bed staan, merk hy op hoe ongemaklik sy lê. Die kussing was geduik … Continue reading Word Gedra