Daily Light on the Daily Path (Afr)

Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig. (Spr. 10:19) My liewe broers, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. - 'n Geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter, 'n mens met … Continue reading Daily Light on the Daily Path (Afr)

Besluit, en hou dan daarby!

As julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julleself besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers anderkant die Eufraat gedien het, of is dit die gode van die Amoriete in wie se land julle nou woon? Ek en my huisgesin sal die Here aanbid.”JOSUA 24:15 … Continue reading Besluit, en hou dan daarby!