Doen goed aan mekaar

As mense hou ons daarvan om te dink dat ons probleme altyd die grootste en die moeilikste is, maar gesels met ander mense en jy kom agter dat dit wat jy gedink het so ‘n groot probleem is, eintlik niks is nie! Galasiërs 6 sê dit so goed dat daar vir my bitter min is … Continue reading Doen goed aan mekaar

Uiterste Geestelike Polarisasie

Skriflesing: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees” (Op. 22:11-12). Baie … Continue reading Uiterste Geestelike Polarisasie

Ware en Valse Volgelinge van Jesus

Johan Malan, Middelburg (Augustus 2008) Daar is verskillende beskouings oor die Here Jesus wat deur sy miljoene volgelinge gehuldig word. Hierdie uiteenlopende sienings vorm die grondslag vir ‘n breë spektrum verhoudings wat met Hom gehandhaaf word. Dit sluit ‘n groot groep misleide ‘gelowiges’ in wat vas daarvan oortuig is dat hulle Jesus volg en dien, … Continue reading Ware en Valse Volgelinge van Jesus

Josua: ’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Oktober 2012) Die naam Josua kan ook uitgespreek word as Jeshua of Jehoshua, en beteken “Jahweh is Verlossing”. Dit is dieselfde naam as dié van die Messias, Jesus. Josua was aanvanklik die dienaar van Moses (Num. 11:28), later sy leërowerste (Ex. 17:9-10), en uiteindelik sy opvolger as die leier van Israel (Deut. 1:38). Josua het ’n belangrike … Continue reading Josua: ’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus