Die gif van bitterheid

Manna Tydskrif's Blog

Die gif van bitterheid – deur Riaan Lombard

God is besig om saam met elkeen van Sy kinders ‘n pad te stap. Hy wil ons dinge wys en leer en ons ontwikkel sodat ons in die volheid wat Hy vir ons het kan instap. Hy wil hê dat ons aanhou sal beweeg. Partykeer wil ons tog net bly waar ons geestelik is. God staan nie stil nie. Hy sien wat ons nie sien nie. Hy sien wat vir ons voorlê. Hy sien wat in ons harte aangaan. Hy sien waarvoor Hy elkeen geroep het, en as ons nie aanbeweeg nie, gaan ons nie by ons bestemming uitkom nie.

Baiekeer stry ons met die Here en ons wil nie aanbeweeg nie. In die woestyn het God die Israeliete self gelei op die pad wat hulle moes stap. Hy het dit nie aan hulle oorgelaat om self hulle rigting te bepaal nie…

View original post 2,112 more words

En die HERE het Sara besoek soos Hy beloof het; en die HERE het aan Sara gedoen soos Hy gespreek het

Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons. - Dawid het homself versterk in die HERE sy God. - God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met … Continue reading En die HERE het Sara besoek soos Hy beloof het; en die HERE het aan Sara gedoen soos Hy gespreek het