Moenie aan wanhoop toegee nie

Jakobus 1:2 NLV Wanneer ons teenspoed in die lewe en in ons verhoudings ervaar, wat onvermydelik sal gebeur, is dit maklik om aan wanhoop toe te gee. Eerstens, word ons deur 'n gebeurtenis of verhouding teleurgestel. Terwyl die teleurstelling nog in ons harte en gedagtes talm, gee ons onsself oor aan ontmoediging en gee ons … Continue reading Moenie aan wanhoop toegee nie

The Boyhood of Jesus

And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him. Now his' parents went to Jerusalem every year at the fast of the Passover. And when he was twelve fears' old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast (Luk 2:40-42) Uneventful … Continue reading The Boyhood of Jesus

Drank

Paulus neem Titus se hand en rus hom met ’n paar stukke gereedskap toe om nuwe gemeentes te gaan plant. Een van die belangrikste elemente is om leiers te kry om saam te trek aan die kerk-wa. Daarom teken Paulus ’n prentjie van hoe die mense moet lyk. Eintlik is dit ’n prentjie van ons … Continue reading Drank

Pride And Humility

“Before destruction the heart of man is haughty and before honor is humility.” Proverbs 18:12 ALMOST every event has its prophetic prelude. It is an old and common saying, that “coming events cast their shadows before them.” The wise man teaches us the same lesson in the verse before us. When destruction walks through the … Continue reading Pride And Humility