Reguitstraat

… van Katrienkie

Ek en Ananias stoei vandag met mekaar, Here . . . ek en Ananias en Reguitstraat, daar in Handelinge 9. Ek kan my net indink hoe Ananias moes voel toe U vir Hom sê om Reguitstraat toe te gaan, daar waar Saulus vir hom gewag het. En U was glad nie onduidelik in U aanwysings nie. Ananias moes Reguitstraat toe, daar waar Saulus is. En Ananias wou nie. Ek kan hom nie kwalik neem nie, Here. Ek sou ook nie wou gaan na ‘n plek waar ek weet iemand wag om my seer te maak nie.

Ananias was tuis genoeg by U om vir U te kon sê dat hy nie wil gaan nie. En U het stil geluister en hom kans gegee om stoom af te blaas. En toe het U saam met hom gestap, daar na Reguitstraat toe. En daar in Reguitstraat het U Saulus in Paulus verander, en skielik het U liefde die wêreld in gevloei.

Ons het vandag nog Reguitstrate in ons lewens, Here. Ons Reguitstraat is nie altyd ‘n adres nie, soms is dit ‘n persoon. Soms is dit iemand so naby aan ons wat ons so bitter seer gemaak het. . . ‘n man, ‘n vrou ‘n kind, ‘n ouer. Soms is ons Reguitstraat die mens wat die motor bestuur het waarin my hart se mens verongeluk het. Soms is my Reguitstraat die familielid wat my gemolesteer. Ons Reguitstraat is ook nie altyd ‘n adres nie, Here. Soms is dit ‘n gebeurtenis. Iets wat ons gewond en stukkend gelaat het. . . ‘n verkragting, ‘n plaasaanval, ‘n geliefde wat onnodig sterf.

Ons Reguitstraat het skaduwees van hartseer en bitter en kwaad. Ons stap wye draaie om ons Reguitstraat, Here. En baie maal gaan bêre ons dit diep in ons harte, eenkant, waar niemand dit kan sien nie. En tog gaan die hartseer nie weg nie, Here. Die kwaad los partymaal bitter kolle in ons hart. En dan word ons oë dof.

Dis dan wanneer U na ons toe kom en ons sag beveel om op te staan en na Reguitstraat toe te gaan. En dis dan wanneer die damwal breek. Wanneer ons, soos Ananias in duidelike taal vir U vertel hoekom ons nie daarheen sal gaan nie. En U? U skrik nie vir ons kwaadwees nie. U skrik nie vir ons bitter nie. U sit U arm om ons en gee ons kans om vir U te vertel van ons Reguitstraat. En wanneer ons harte leeg gepraat is, staan U op, vat ons aan die hand, en sê sag: “Kom, my kind, kom ek gaan saam met jou na jou Reguitstraat toe.”

Dis kersfees, Here. Ek kan nie U vrede ervaar terwyl daar nog ‘n stukkie Reguitstraat in my hart wegkruip nie. Stap saam met my Reguitstraat toe. Help my om na die persoon wat daar bly, te gaan kyk, met die wete dat U langs my staan. Help my om die gebeure wat my stukkend en gewond gelaat het, weer in die oë te kyk, sodat U aanraking die laaste stukkies stof van my Reguitstraat kan wegvat.

En as die gebeure by my Reguitstraat vir altyd krom gaan wees, is dit ook reg so, Here. Want ek weet dat ek met U vrede in my hart daar sal wegstap. En ek weet U sal op die regte tyd ook by Reguitstraat se mens opdaag. Ek weet U sal in daardie mens se hart kyk en doen wat U weet die regte ding is om te doen. Nes U met Saulus en Ananias gedoen het.

Stap saam met my Reguitstraat toe, Here. Sodat kersfees ook daar kan gebeur. Sodat U vrede in die hoekie van my hart se Reguitstraat kan kom bly.

Amen.

bron : Anita

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s