Die blink Môrester

In Op. 22:16 sê die Here Jesus: “Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.”

Hierdie vers verwys enersyds na die herkoms van Jesus as mens uit die geslag van Dawid, en andersyds na sy hemelse herkoms van waar Hy soos die lig van die blink môrester na ‘n donker aarde neergedaal het. Jesus het mens geword in die koninklike huis van Dawid, sodat Hy Homself aan die kruis as ‘n soenoffer vir die sondes van die hele mensdom kon aanbied. Ons hoef dus nie as die slawe van sonde en ongeregtigheid voort te leef nie, want die Seun van Dawid het as Verlosser gekom om ons vry te maak. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees (Joh. 8:36).

Jesus is egter nie net ‘n mens nie, maar ook God. Benewens sy aardse vader het Hy ook ‘n hemelse Vader wat Hom as Verlosser na ‘n donker en sondige wêreld gestuur het. Hy het soos die blink môrester gekom, wat in die donkerste deel van die nag kom, nét voor die nuwe dag begin breek. Benewens die sondevergifnis en verlossing wat ons nóú by die Here Jesus kry, gee Hy ook aan ons die hoop van ‘n nuwe dag wat weldra oor hierdie donker wêreld sal aanbreek. Dan sal die son van geregtigheid skyn en sal sonde, ongeregtigheid en al die duistere werke van Satan moet wyk. Die heiliges sal dan die aarde beërwe en saam met Christus in sy vrederyk oor die aarde regeer.

Daar ís dus in Jesus vir ons ‘n hoopvolle toekoms, net soos wat die môrester die belofte van ‘n helder nuwe dag inhou. Ons moet Bybelse profesieë bestudeer en na hierdie wonderlike tyd vooruitkyk. Die profesieë sal lig op die huidige, donker toestand werp waarin ons moet leef, en die hoop op Christus se wederkoms sterk in ons harte laat opvlam. Petrus sê: “Ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte” (2 Pet. 1:19).

Is die Here Jesus in jou hart, en het jy ‘n lewende verwagting vir sy wederkoms? Tydens sy eerste koms het Hy sy hemelse heerlikheid agtergelaat en die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem om op aarde te kom soek en te red wat verlore is. Hoewel sy liefde en verlossingswerk ten volle aan ons geopenbaar is, is sy heerlikheid as Koning en God net in ‘n beperkte mate aan ons geopenbaar, soos die lig van die môrester in ‘n donker nag. Met sy wederkoms koms Hy egter as die Koning van die konings en die Heer van die here. Johannes het Hom in ‘n visioen op Patmos in al sy heerlikheid gesien as die ruiter op ‘n wit perd, met ‘n lang kleed aan wat tot op sy voete hang. Hy het ‘n goue gordel om sy bors gehad. Sy hoof en sy hare was soos wit wol en sy oë soos vuurvlamme. Niks is daarvoor verborge nie. Die vraag is: verwag jy Hom ook, en is jy gereed om voor Hom te verskyn? Jou lewe moet skoon gewas wees met die bloed van die Lam, sodat jy met ‘n rein kleed voor Hom kan verskyn. Hy is die hemelse Bruidegom, terwyl die ware kerk van alle weergeborenes sy aardse bruid is wat in sy heerlikheid sal deel.

Gebed: “Ons dank U, Here Jesus, dat U wat lank gelede na die aarde gekom het om vir ons sonde aan ‘n ruwe kruishout te sterf, weer in mag en majesteit terugkom om oor die aarde te regeer. Ons sien uit na daardie dag, wanneer U ook ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om aan u verheerlikte liggaam gelykvormig te wees. Ons het reeds die blink môrester bokant die donker horison van ons aardse bestaan gesien en in ons harte aangeneem, en nou wag ons vir U om soos die son van geregtigheid te verskyn wat deur elke oog gesien sal word, en wat alle duisternis van die aarde af sal verdryf. Watter vreugde om aan U te mag behoort en deel van die wonderlike koninkryk te wees wat U vir ons gaan berei het. Die hoop op u wederkoms is ‘n anker vir ons siele wat veilig en vas is en ingaan tot in die heiligdom waar U vir ons intree. Hou ons trou tot op daardie dag, en gee dat ons nie soos die dwase maagde sal wees nie, wie se lampe uitgegaan het omdat hulle ‘n gebrek aan die olie van die Heilige Gees in hulle lewens gehad het. Help ons om die vlam van geloof helder in hierdie donker wêreld te laat skyn, totdat U kom. Amen.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s