Die Wynstok en die Lote

“[1] Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. [2] Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. [3] Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. … Continue reading Die Wynstok en die Lote

Wat verag is, het God uitverkies. (1 Kor. 1:28)

Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? Jesus . . .sien .. twee broers...besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers. En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan. - En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en … Continue reading Wat verag is, het God uitverkies. (1 Kor. 1:28)