Doen goed aan mekaar

As mense hou ons daarvan om te dink dat ons probleme altyd die grootste en die moeilikste is, maar gesels met ander mense en jy kom agter dat dit wat jy gedink het so ‘n groot probleem is, eintlik niks is nie! Galasiërs 6 sê dit so goed dat daar vir my bitter min is … Continue reading Doen goed aan mekaar

Die Wynstok en die Lote

“[1] Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. [2] Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. [3] Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. … Continue reading Die Wynstok en die Lote