Die Hand van ‘n Meester

Wag 'n Bietjie

Op n vendusie was die afslaer besig om n bod te kry op n ou viool wat daar eenkant gelê het.

Hy het geva vir n bod, maar niemand wou ‘n aanbod maak nie, hy het die viool uit die vioolkas gelig en dit hoog in die lug gehou:

“Wie gee my R10, wie gee my R9 en so het hy afgegaan in prys.

‘n Ou gryskop man het van agter af gestap gekom, die viool by die afslaer geneem en dit met sy sakdoek skoon gevee, en die strykstok opgetel en toe die mooiste klanke voortgebring.

Terwyl die hemelse musiek die lokaal vul, het daar n doodse stilte neergedaal, en almal het met verstomming gestaar na die ou man.

Toe hy klaar gespeel het, het die afslaer weer die viool geneem en gevra: “wie gee my R5000 vir hier pragstuk, en toe die viool verkoop.

Iemand vra toe die…

View original post 105 more words