Bou ‘n altaar met klippe

“Toe sê Jesus vir sy dissipels: ‘As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.”

Sonneblomsaadjies

Abba Vader wys my ’n altaar van klip wat ek moet skilder. Ek teken dit toe eers in my skryfboek, nog nie op ’n canvas nie. Eers het ek gedink dat ek ’n lam op die klipaltaar gaan moet skilder, maar soos die tyd aangestap het, het Abba Vader al hoe meer gepraat oor ons harte wat ons moet offer aan Hom…. nie om net met die mond te sê ek gee nou my hart aan die Here soos daar in sommige kerke geleer word nie, maar om ’n waaragtige “contrite” heart aan Abba Vader te offer. Dit beteken jy moet jou hele lewe oorgee aan Hom, jou besluite en keuses; jy moet jou geliefdes in Sy hand kan laat en met ’n opregte hart kan sê: “Laat U wil geskied – vir die goed en die sleg.”… en dan moet jy Abba Vader se planne en besluite respekteer en…

View original post 1,050 more words

Swart sambreel keer die seën van God af

“Ongehoorsaamheid aan God = ’n swart sambreel met geen seën van God.”

 

Sonneblomsaadjies

Abba Vader is goed vir Sy kinders en Hy wil hulle seën deur Woord oor hulle uit te spreek.  Die Woord wat God oor Sy kinders wil spreek, moet in hulle geesharte kan inval, maar daarvoor moet hulle harte ontvanklik wees daarvoor.  Die probleem wat hier insluip, is dat daar ’n swart sambreel oor soveel van God se kinders se koppe hang en hierdie swart sambreel keer dat die Woord van God in hulle geesharte inval.  

In ’n vorige saadjie Uitroep van samekomste het ek vinnig vertel hoe Abba Vader wys dat daar mense is wat geestelik ’n Lig uit hulle harte skyn en net so is daar mense wat geestelik swart rookbolle uit hulle harte uit afskei.  Hierdie swart rookbolle gaan hang in die gees soos ’n swart wolk om die mens.  ‘The Message’ beeld hierdie swart rookbolle op hierdie manier uit:

Ephesians 2:1…

View original post 1,849 more words