Lived Out in Me.

josephsdailywalkwithjesus

NOT TRY, TRUST

 The apostles said to the Lord, “Increase our faith [our ability to confidently trust in God and in His power].”Luke 17:5 The Holy Bible Amplified Version

There is a reason we need to humbly request the Lord to increase our faith.

The number one reason is because as we increase our faith (which means trust) in our Beloved we get to know Him ,love Him and worship Him more and more thereby getting ever closer to Him.

The number two reason is that when our faith increases so too does our confidence in the Lord whenever satan comes a knocking. Having confidence in the Lord terrifies satan and his minions. Number three is because when others observe our faith it is a great witness to the power of Christ. This is a powerful witnessing tool.

Show me the way, Lord, let my light shine As an example of…

View original post 206 more words

A Summons to Battle

Charles Spurgeon makes spiritual application concerning the battles we face as believers. A Sermon Delivered On Sunday Morning, October 10, 1869, By C. H. Spurgeon, At The Metropolitan Tabernacle, Newington. The time when kings go out to battle. (2 Samuel 11:1) 1. There, seems to have been in the olden times, among the petty sovereigns … Continue reading A Summons to Battle

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

node-header Geestelijken van de Room Katholieke Kerk die beweren tot de enige ware kerk te behoren

Doorheen de geschiedenis kan men mensen vinden die in het openbaar beweerden dat zij God en Christus kenden maar in werkelijkheid zouden ze zowel God als Christus verloochenen door hun werken (Titus 1:16). Velen zouden ook beweren dat zij deel uit maken van de Universele Kerk of van een Katholische Kerk, welke als de grootste geloofsrichting binnen het christendom, mits hun meerderheid dan ook de ware kerk zou zijn. Velen van die kerkleiders beroepen zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en Nieuwe Testament van de Bijbel maar ook grotendeels op de traditie. dat laatste wordt wel veel over het hoofd gezien. Traditie mag dan wel zeer populair zijn, meestal heeft het weinig bijbels maar veel volks en heidens.

Vulgata Sixtina

File:Tongues.jpg Mohammed die de hel bezoekt –…

View original post 1,935 more words