Ons is onverdienstelike diensknegte.

So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. - En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit … Continue reading Ons is onverdienstelike diensknegte.