Wat is die sondaarsgebed?

“Here, ek weet dat ek gesondig het. Ek besef dat ek die gevolge van my sonde verdien. Maar ek glo in Jesus Christus as my Verlosser en ek glo dat ek deur Sy dood en opstanding, vergifnis ontvang het. Ek glo in Jesus en Jesus alleen as my Here en Verlosser. Dankie Here, dat U … Continue reading Wat is die sondaarsgebed?