Geloofstwyfel : Waar vind ons God?

bron : ousus Maar tog wonder mense soms tog maar waar God is. Wat van God geword het. Want, sê baie, as God werklik in beheer van alles is, as God werklik nog teenwoordig in die wêreld is, hoekom lyk die wêreld soos dit lyk? Hoekom is daar soveel hartseer, bekommernis en ellende? Hoekom al … Continue reading Geloofstwyfel : Waar vind ons God?

Die boek Maleagi

Hierdie merkwaardige boek is amper 2 500 jaar gelede geskryf vir Jode wat ná die Babiloniese ballingskap teruggekeer het na Israel. Inleiding Hulle het op die profete Jesaja en Jeremia ag geslaan en die Beloofde Land ingegaan. Die tempel en Jerusalem se mure is herbou. Maar die essensiële deel van die restourasie het ontbreek: baie … Continue reading Die boek Maleagi