Hoogmoed is lelik

“God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”Jak. 4:6 N.a.v. die boodskappie oor die redes dat God ons nie kan gebruik nie en dan spesifiek oor die probleem dat mense wat uitstyg dikwels hoogmoedig word, skryf iemand iets kort terug. Maar dit is so kragtig en pragtig: S.v.W. Skryf: Dit is so … Continue reading Hoogmoed is lelik

Bitter wortels lok verwoesters

“‘n Boom wat nie sy sondetakke raaksien en bely aan God nie, ontvang nie vergifnis nie”

Sonneblomsaadjies

Hebreërs 12:15 (Afr. 33/53) “Pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

’n Boom gewortel in die hart van God ontvang alles waarop hy lewe vanaf God. Die Goddelike takke wat die boom groei, dra die vrugte van die Gees deur Jesus Christus. Al is ’n boom gewortel in die hart van God en al leef ’n boom op die liefde van God, kan so ‘n persoon nogsteeds sondig, want daar is nie een mens wat nie versoek word deur die vyand nie. Selfs Jesus, wat die Seun van God is, was versoek deur Satan om te sondig, maar Jesus se wil was totaal oorgegee aan die wil van God en daarom het Hy God altyd gehoorsaam en het Hy nooit gesondig nie. Kan die mens sy wil totaal oorgee aan die wil van God en nooit sondig nie? God sê…

View original post 2,562 more words