’n Kykie deur die oë van genade

Die Bybel is vol verhale van gebrokenes en verlostes. Daar is soveel bekoring en hoop vir ons in hierdie bladsye. Hoe meer ons God in sy Woord bestudeer, hoe meer kan ons ons eie lewens sien deur die lens van sy genade. Genade: Deernis of vergifnis betoon teenoor iemand oor wie jy eintlik die mag … Continue reading ’n Kykie deur die oë van genade