Julle moet geloof in God hê.

Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.(Gen. 32:28) In sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die Engel geworstel en die oorhand gekry, hy het geween en Hom gesmeek. By Bet-el het hy Hom … Continue reading Julle moet geloof in God hê.

Waarom glo jy nie?

Jesus sê in Lukas 12:56 dat ons weet hoe om die voorkoms van die lug en die aarde te beoordeel, maar ons weet nie hoe om te beoordeel wanneer die Seun Sy Bruid gaan kom haal nie. “Ek bewaarheid Bybel geskrifte voor julle oë en julle sien dit nie raak nie! Julle sien elke dag … Continue reading Waarom glo jy nie?

‘n Dogtertjie met guts

toortsie.com

Die Arameërs en die Israeliete was permanent in mekaar se hare en het tog te graag oorlog teen mekaar gemaak. Sulke tye is vrouens en kinders gevange geneem deur die vyand.

Een so ‘n jong, Israelitiese dogtertjie is deur die Arameërs ontvoer. Sy het toe Naäman se vrou se bediende geword. Naäman was die hoof van die Aramese leër, ‘n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. ‘n Dapper soldaat, sê die Bybel.

Maar Naäman het ‘n ietwat ongemaklike probleem gehad: Hy was melaats en niemand het raad gehad nie.

En hierdie liewe dogtertjie uit Israel onthou: In Israel is ‘n Man van God. Hý sal vir Naäman kan help.

Die res van die verhaal gaan oor Naäman wat die koning hieroor gekontak het, die geskenke wat hulle ingepak het en hoe Elisa net vir hom ‘n boodskap gestuur het dat hy hom 7 keer in die…

View original post 280 more words