Sjoe! Hoe word ek nou aangepraat!

toortsie.com

Ek vang myself dat ek my een oog op my selfoon hou terwyl ek stiltetyd hou en dit pla my. Dis nie reg nie. As ek stiltetyd hou, moet ek stiltetyd hou, die boodskappe op my foon sal tog nie weggaan nie!

So lees ek mos maar altyd die Bybel van voor af deur en hier tref Maleagi my. Oeee, in Maleagi praat God reguit. Op die man af. Calls a spade a spade. Draai nie doekies om nie. Hy praat Sy hart uit.

En ons mag kies of ons gaan luister wat Hy sê en of ons dit gaan ignoreer. Of ons gaan sê, aaaagggg dis Ou Testamenties, en of ons gaan besef dat die presies dieselfde God is wat in die Ou Testament praat as die Een wat in die Nuwe Testament praat, ‘n God wat NOOIT verander nie.

Sommer in Maleagi 1 sê God ons gee Hom…

View original post 281 more words

‘n Christen tree mos nie so op nie!

toortsie.com

Ons sal tog so maklik, as iemand nie optree soos ons dink hy behoort op te tree nie, eksepsie neem. Soms sal ons selfs sê, ‘Hy sê hy’s ‘n Christen, maar kyk hoe tree hy op.’

Ds Stan het net mooi Sondag hieroor gepreek, dat ons moet onthou dat ons almal mos maar probeer om vir Jesus ná te streef, en al is ons al so goed soos 60% soos Jesus, daar dan steeds 40% oor is wat nie soos Jesus is nie. Dit bring mee dat ons almal foute maak en soms optree soos wat ‘n Christen dalk nie veronderstel is om te doen nie.

Persoonlik dink ek dat baie van hierdie opmerkings, dat ‘n persoon sê hy is ‘n Christen, maar kyk wat maak hy, gebore word uit persoonlikheidsverskille. Ek wil glo dat ‘n persoon dalk uit die goedheid van sy hart opgetree het, maar ‘n ander persoon…

View original post 319 more words

Waarom hoegenaamd bid?

toortsie.com

Waarom sal ons bid as God in elk geval net maak soos wat Hy goed dink en Hom nie laat voorskryf nie? Waarom enigsins bid as God Hom nie laat manipuleer nie, en, is gebed nie maar net manipulasie nie en wie is ék nou om my wil deur gebed te laat afdwing?

Dít is vrae wat ek raaklees.

My God is ‘n wonderlike God, die enigste God wat bestaan. Hy weet die beste en nee, wanneer ek bid, sal Hy Hom nie laat manipuleer nie. Hy is nie ‘n pion wat ek sommer net kan rondskuif soos ek wil nie.

Maar my God, die God van hemel en aarde, die Drie-enige God, is ‘n liefdevolle Vader, wat betrokke is by die geringste dingetjies in my en jou lewe. Hy is ‘n God wat die beste vir ons wil hê, maar ook ‘n God wat geëer wil word. Omdat Hy…

View original post 446 more words

Om soos iemand anders te probeer wees

toortsie.com

Kyk, ons kan probeer so hard soos ons wil om soos iemand te wees, om iemand na te maak, maar al die beste pogings in die wêreld kan ons nooit daardie persoon maak nie.

Toe ek vanoggend Openbaring 13:11-18 lees oor die dier uit die aarde, kon ek nie anders dink as dat die ou duiwel maar sy hele lewe lank nog altyd probeer om soos God te wees, of soos Jesus te wees. Eers het hy gerebelleer in die hemel en is hy en sy hele gevolg uit die hemel geboender, net homdat hy probeer het om God te wees.

Só gaan dit nog al die jare aan, hy probeer God wees. Hy maak Hom na, hy verlei mense, enige ding sodat hulle eerder vir hom sal volg as vir God.

In die stukkie in Openbaring oor die dier van die aarde sien ek ‘n hele paar pogings om…

View original post 129 more words

Ek het dit agter my gesit; of het ek?

toortsie.com

Ons gaan deur erge dinge. Diep dinge. Seermaak dinge. Oor tyd genees dit, of raak ons gewoond daaraan, groei ons daaroor.

Ons leer verdedigingsmeganisms aan. Die manier wat ons mense sien en behandel, word daardeur beïnvloed. Dit beïnvloed selfs ons persoonlikheid sonder dat ons dit besef.

Wanneer ons baie jare later dalk daaroor gekonfronteer word, maak ons dit af, praat ons dit weg: ‘Dit het lank terug gebeur; ek het dit verwerk. Ek praat nie daaroor nie. ”

En dan, as ons mooi daaroor dink, as ons regtig eerlik is daaroor, besef ons dat ons dit eintlik níé verwerk het nie, dat ons dit net so diep weggesteek het in ‘n laai dat ons dínk ons het dit verwerk. Ter wille van oorlewing, want tyd genees mos alle wonde.

Die probleem is, dat as iets nie regtig verwerk is nie, ons dit áltyd met ons saamdra, dat die pyn daarvan…

View original post 279 more words

Net ‘n bietjie water, asseblief

toortsie.com

Anders as die norm, stap Jesus deur die Samaritaanse gebied en stop by Jakob se put, waar Hy, ook anders as die norm, met ‘n vrou begin praat. Hy vra vir haar ‘n bietjie water en bied vir haar Lewende Water aan.

Hul gesels ‘n bietjie en sy raak oortuig daarvan dat Hy die Messias is. En net daar vang sy my aandag en my grootste respek.

Want, as ek dit reg verstaan, was sy nie een van die voorste vroue in Sigar nie. Ek dink sy was ‘n randfiguur, ietwat van ‘n uitgeworpene. Een wie se woord nie vreeslik ernstig opgeneem sal word nie. Een na wie die mense nie eintlik sal luister nie of vir haar sal volg nie.

Maar sy is só oortuig van dit wat sy nou net gehoor en gesien het dat sy haar vrese, haar skaamte, net daar in haar sak steek, haar waterkruik…

View original post 110 more words

‘n Dogtertjie met guts

toortsie.com

Die Arameërs en die Israeliete was permanent in mekaar se hare en het tog te graag oorlog teen mekaar gemaak. Sulke tye is vrouens en kinders gevange geneem deur die vyand.

Een so ‘n jong, Israelitiese dogtertjie is deur die Arameërs ontvoer. Sy het toe Naäman se vrou se bediende geword. Naäman was die hoof van die Aramese leër, ‘n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. ‘n Dapper soldaat, sê die Bybel.

Maar Naäman het ‘n ietwat ongemaklike probleem gehad: Hy was melaats en niemand het raad gehad nie.

En hierdie liewe dogtertjie uit Israel onthou: In Israel is ‘n Man van God. Hý sal vir Naäman kan help.

Die res van die verhaal gaan oor Naäman wat die koning hieroor gekontak het, die geskenke wat hulle ingepak het en hoe Elisa net vir hom ‘n boodskap gestuur het dat hy hom 7 keer in die…

View original post 280 more words