Die Wynstok en die Lote

“[1] Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. [2] Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. [3] Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. … Continue reading Die Wynstok en die Lote

Die Gnostiese ‘Evangelie’ van Judas

In die postmoderne samelewing van vandag ervaar die Christendom ongekende aanvalle op die grondwaarhede van sy geloof. Hierdie aanvalle word deur bose magte gemotiveer wat daarop uit is om alle mense as voorbereiding vir die fisiese vestiging van Satan se koninkryk op aarde te mislei. Hulle grootste struikelblok is die Bybelse weergawe van God se … Continue reading Die Gnostiese ‘Evangelie’ van Judas