Die Postmoderne Dekonstruksie van Bybelse Waarhede

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Desember 2012) Ons leef in ’n tyd van die grootste en mees meedoënlose aanvalle op die Christelike geloof sedert die ontstaan van die kerkbedeling. Die huidige aanvalle is nie in die eerste plek op ’n fisieke vlak gerig met die oog op die vervolging en marteling van Christene nie, maar op … Continue reading Die Postmoderne Dekonstruksie van Bybelse Waarhede

Die Vyeboom en Jerusalem

Johan Malan (Oktober 2007) Die duidelikste van alle tekens van die tye is die herstel van die volk Israel in hulle eie land, en spesifiek ook die herstel van Jerusalem as Israel se hoofstad. Die Here Jesus verwys duidelik hierna in sy profetiese rede: “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle … Continue reading Die Vyeboom en Jerusalem

Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. (Heb. 4:15)

Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Die versoeker het toe gekom en … Continue reading Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. (Heb. 4:15)

Daar wag dus nog steeds ‘n sabbatsrus vir die volk van God. (Heb. 4:9)

Waar die goddeloses nie meer kwaad stook nie, waar dié wat gedaan is, rus vind, waar die gevangenes saam rus geniet en nie meer die stem van die slawedrywer hoor nie. Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe. Hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg … Continue reading Daar wag dus nog steeds ‘n sabbatsrus vir die volk van God. (Heb. 4:9)