Shall I not seek security for you, that it may be well with you?

Shall I not seek security for you, that it may be well with you? There remains … a rest for the people of God. § My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places. § There the wicked cease from troubling, and there the weary are at rest. … Continue reading Shall I not seek security for you, that it may be well with you?

God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.

Want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. (Opn 19:6) Ek weet dat U alles kan doen. - Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. - En na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat … Continue reading God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.

Maar die vrug van die Gees is ..lankmoedigheid, sagmoedigheid.

HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; Om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra - Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, … Continue reading Maar die vrug van die Gees is ..lankmoedigheid, sagmoedigheid.