Daily Light on the Daily Path (Afr)

Die een wat U seën, is geseënd. (Núm 22:6) Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, … Continue reading Daily Light on the Daily Path (Afr)