Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. (2 Tim. 2:3)

Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n vors en ‘n gebieder van die nasies. - Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde … Continue reading Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. (2 Tim. 2:3)