Die mens as die beeld van God?

“Maar as God die mens na Sy Beeld geskape het, en Hy die mens geskep het om Sy Lig te reflekteer, wat het fout gegaan? Waar het die mens die Lig verloor en hoe kry ons weer die Lig van God?”

Sonneblomsaadjies

God is lig

Ek kan net dink hoe hierdie saak vir God ongelukkig moet maak… Die mens glo hy is geskape na die beeld van God, en mense sien “die mens” as die beeld van God, maar hulle dink nie dieper oor hierdie saak of laat die Gees van God toe om hierdie onderwerp aan hulle te verduidelik nie.  Hulle luister net met fisiese ore na hierdie leuen, want die inligting word deur die brein geprossesseer en nie deur die geeshart nie.  Dit is hoekom mense hierdie leuen so maklik glo.  Dit is nie ’n leuen dat God die mens na Sy Beeld geskape het nie, maar kom ons gaan kyk net eers weer mooi wat is die Beeld van God… Is God ’n mens?  Is Hy in die vorm van ’n mens?

“Loof die Here, o my siel.  Here my God, U is baie groot!  Met…

View original post 1,029 more words

Moet God jou behaag of wil jy God behaag?

“Want dis hoekom Jesus dit gedoen het… dit het alles vir Hom om Sy Vader gegaan en om Sy Vader te gehoorsaam, Hom te behaag en in Sy wil te volg. Dit voel vir my dat as ons van die gedagtes is dat alles oor MY gegaan het, het ons nodig om nog geestelik te groei en om oor onsself te kom. Dan is daar nog ’n stukkie in onsself wat moet sterf, want vir Jesus het dit nie oor MY of oor JOU gegaan nie, maar oor Sy Vader… uit gehoorsaamheid tot Sy Vader!”

Sonneblomsaadjies

joy

View original post 1,631 more words

Ou, verslete bruidsrokke

“Mense wat geklee is met swaar, ou bruidsrokke en sluiers, se geestelike oë is nog blind en hulle geestelike ore is nog doof, met ander woorde, hulle geesharte is nog in dormansie, en wanneer die geeshart in dormansie is, skyn daar geen Lig uit die hart van die mens nie.”

Sonneblomsaadjies

Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot skare mense en wat my dadelik opval, is die bruidsrokke wat hulle aanhet.  Dit is nie wit nie, maar geel;  dit is erg verslete en oral is skeure wat met ander stukke lap gelap is.  Dit lyk soos lae en lae verouderde, geskeurde lap oor mekaar, want die stukke lap wat veronderstel is om die skeure te verbloem, is nie nuwe lap nie, maar ook ou en geskeurde lap.  Dit is ’n hengse deurmekaarspul, want die tekstuur van die gelapte stukke materiaal is ’n totaal ander tekstuur as die oorspronklike bruidsrokmateriaal en selfs die gelapte stukke materiaal se teksture verskil van mekaar.  Ek kon selfs die oudheid van die lappe ruik, dit was ’n nare reuk.  Die skare mense draai om en ek kyk na hulle gesigte, maar elkeen het ‘n sluier oor sy gesig. 

View original post 2,006 more words