Laat Gaan en Haal Asem

Wanneer jy tot stilstand kom en daaroor nadink, is dit 'n wonder dat ons nie almal op 'n hoop in die hoek van die kamer lê nie, gegewe die dinge wat in die wêreld om ons gebeur. Voeg daarby die uitdagings wat ons in ons persoonlike wêreld in die gesig staar en jy het 'n … Continue reading Laat Gaan en Haal Asem

Homemade biltong using a dehydrator.

Wag 'n Bietjie

byWag ‘n Bietjie

The word dehydrator sounds a bit ominous at first but it is indeed a very useful piece of equipment for the making of biltong, a dried meat enjoyed by South Africans and also other countries. Recently I modified a chest type container for use as a dehydrator and have successfully made a batch of dried meat a.k.a. biltong. My intent here is to encourage others to attempt this rewarding (and tasty) exercise. This is by no means an in depth tutorial but merely holds forth the process which lies within the grasp and capability of most people.

The making of biltong involves:

  • a dehydrator
  • suitable cut of meat
  • seasoning
  • drying
The dehydrator made from a 85l container. Air holes at the bottom & rods, dowels or pipes to hang the meat for drying.

Dehydrator with the lid on. Two old computer fans mounted on the lid…

View original post 431 more words

WHY did God curse the innocent serpent? Wasn’t it only a medium the devil used?

Was the serpent the devil himself, or just a medium of the devil? If it was just a medium then why did God curse it? Wasn't it innocent? The serpent in the Garden of Eden was a real serpent. The Bible records: Now the serpent was more subtil than any beast of the field which … Continue reading WHY did God curse the innocent serpent? Wasn’t it only a medium the devil used?

LIFE WITH CHRIST—A MODEL OF LOVE

“For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don’t use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. For the whole law can be summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”

Daily Inspiration - Lisa's Thoughts

God’s love is unconditional, He pours in so we can pour out.

~ Lisa Blair

We are to love one another unconditionally, as our Father loves us in our sinful state, without conditions, caveats, or exclusion. We are to have Jesus’s mindset.

Love breaks down walls and gives the giver peace despite the circumstances. We don’t have to like everyone or keep them in our circle if toxic in anyway, but as a child of God we are required to love them as He loves us.

God pours His love into us so we can pour it out into a dark world, casting light and changing the atmosphere. When we reflect chaos and hate, we are contributing to the darkness. When we, like Paul, love everyone as God loves us, our love attracts others who are seeking God and want a relationship with Him. We are the model of Christ…

View original post 196 more words

Die 3 Salwings van die Melkisedek – Profeet, Koning en Priester

Wilde Olywe

Sit aan My regterhand

Van Dawid. ‘n Psalm.

Ps 110:1  Die HERE (God – Yahuah die Vader) het tot my Here (Jesus – Yahusha die Seun) gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. 
2  U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. 
3  U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe. 
4  Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek
5  Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. 
6  Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot…

View original post 7,395 more words

Bitter wortels lok verwoesters

“‘n Boom wat nie sy sondetakke raaksien en bely aan God nie, ontvang nie vergifnis nie”

Sonneblomsaadjies

Hebreërs 12:15 (Afr. 33/53) “Pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

’n Boom gewortel in die hart van God ontvang alles waarop hy lewe vanaf God. Die Goddelike takke wat die boom groei, dra die vrugte van die Gees deur Jesus Christus. Al is ’n boom gewortel in die hart van God en al leef ’n boom op die liefde van God, kan so ‘n persoon nogsteeds sondig, want daar is nie een mens wat nie versoek word deur die vyand nie. Selfs Jesus, wat die Seun van God is, was versoek deur Satan om te sondig, maar Jesus se wil was totaal oorgegee aan die wil van God en daarom het Hy God altyd gehoorsaam en het Hy nooit gesondig nie. Kan die mens sy wil totaal oorgee aan die wil van God en nooit sondig nie? God sê…

View original post 2,562 more words