Die Vyeboom en Jerusalem

Johan Malan (Oktober 2007) Die duidelikste van alle tekens van die tye is die herstel van die volk Israel in hulle eie land, en spesifiek ook die herstel van Jerusalem as Israel se hoofstad. Die Here Jesus verwys duidelik hierna in sy profetiese rede: “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle … Continue reading Die Vyeboom en Jerusalem

Antichris se Stoel só vir hom Reggeskuif

Johan Malan, Universiteit van die Noorde Opsomming: Deur die huidige proses van globalisering word die weg na ‘n nuwe wêreldorde gebaan. Sodoende word strukture vir die Antichris se wêreldregering geskep. Die wêreld is onwrikbaar op die koers van globalisering, of internasionalisering, ter voorbereiding op die verskyning van ‘n wêreldleier, die Antichris. Hy sal die wêreld polities, … Continue reading Antichris se Stoel só vir hom Reggeskuif

Groot Afval van die Laaste Dae

Die groot afval van die laaste dae kom op alle lewensterreine voor. Die volgende is die algemeenste vorms van verval: ·       Godsdienstige verval tree in as gevolg sekularisme, moderne wetenskaplike ontwikkeling, die evolusieleer, die toenemende bevraagtekening van die Bybel en multigodsdienstige denke. ·       Morele verval tree in as gevolg van die wêreldwye verwerping van Bybels-gefundeerde morele norme, … Continue reading Groot Afval van die Laaste Dae

Die Kruisiging en Opstanding van Jesus, sy Name, die Doel van die Tora en die Sabbat

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (April 2013) Ons beleef tans ’n wydverspreide oplewing van die Judaïsering van die Christelike geloof. Dit herinner sterk aan toestande wat in die eerste eeu geheers het, soos beskryf in Handelinge 15 en in die sendbrief aan die Galásiërs. Hierdie teologiese benadering bestaan uit ’n vermenging van Ou- en Nuwe-Testamentiese beginsels … Continue reading Die Kruisiging en Opstanding van Jesus, sy Name, die Doel van die Tora en die Sabbat