Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. (Heb. 4:15)

Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet.

Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar Hy antwoord: ‘n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Hom na ‘n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag en sê vir Hom: Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom: Gaan weg, Satan.

Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. 

Gen. 3:6; Matt. 4:3,4,8-10. -Heb. 2:18; Jak. 1:12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s