Daar wag dus nog steeds ‘n sabbatsrus vir die volk van God. (Heb. 4:9)

Waar die goddeloses nie meer kwaad stook nie, waar dié wat gedaan is, rus vind, waar die gevangenes saam rus geniet en nie meer die stem van die slawedrywer hoor nie.

Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe. Hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.

Ons vriend Lasarus slaap…Jesus het van Lasarus se dood gepraat, maar hulle het gedink Hy praat van die gewone slaap.

Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk – Ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.

Job 3:17,18; Openb. 14:13; Joh. 11:11,13; II Kor. 5:4. -Rom. 8:23-25.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s