Ontvang en deel uit

Hy het gesê: “Ja, gaan. Sê vir hierdie mense só: “‘Julle sal my woorde hoor, maar dit nie verstaan nie. Julle sal sien wat Ek doen, maar nie die betekenis daarvan snap nie.’

Jesaja 6:9 NLV

Wanneer jy by God se werk betrokke is, is dit maklik om uit balans te raak en die werk van die Here meer as die Here van die werk te geniet. Die krag wat jy nodig het om sukses in jou Godgegewe opdrag te behaal, kom van die tyd wat jy met die Here bestee, nie van mense af nie.

Een dag het Jesus drie van sy dissipels na die bopunt van ‘n hoë berg geneem. ‘…Sy gesig het begin straal soos die son… En, wonderlik, toe verskyn Moses en Elia voor hulle en voer gesprek met Jesus’ (Matteus 17:2-3 NLV). Petrus was verheug deur die ervaring: ‘Here dis wonderlik om hier te wees! As U wil, sal ek h ier drie skuilings oprig…’ (vers 4 NLV). Petrus wou daar bly, maar God het uit die hemel gepraat en gesê: ‘…Hý is my geliefde Seun… Doen wat Hy vir julle sê’ (vers 5 NLV). Daarna het Jesus sy dissipels van die berg af gelei en het hulle behoeftige mense begin bedien.

Dis goed om van tyd tot tyd ‘bergtop ervarings’ met God te hê, maar jy kan nie daar bly nie. Daar is werk wat aan die voet van die berg gedoen moet word. Daar moet ‘n balans wees tussen dit wat jy inneem en dit wat jy uitdeel.

Een dag ‘n jaar, het die hoëpriester die Allerheiligste binne gegaan en die voorreg gehad om God se heerlikheid te sien. Wat ‘n eer! Die res van die jaar het hy egter buite deurgebring en die mense bedien. Na ‘n ontmoeting met God waartydens die gebou geskud het, het Jesaja uitgeroep: ‘…Dit is verby met my!…’ (Jesaja 6:5 DB). Toe het God sy mond aangeraak en gesê: ‘…Gaan sê vir hierdie volk…’ (vers 9 DB). Kry jy die idee?

deur Bob & Debby Gass | die WOORD vir VANDAG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s