Daily Light (Afr)

Nie vir altyd sal ek lewe nie.

(Job 7:16)

Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ‘n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly! Gou sou ek vir my ‘n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm.

Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word, Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. – Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.

Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Psa. 55:6,8; II Kor. 5:2,4. -Fil. 1:23; Heb. 12:1-3; Joh. 14:27.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s