Bloed genoeg vir jou gewete

hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 14

Teks
Hebreërs 9:13-14

Partykeer moet ’n mens na die oorspronklike teks toe gaan om met ’n ander bril na die betekenis van ’n vers te kyk. In die Afrikaanse vertaling van 1933, wat baie na aan die oorspronklike Griekse Bybel is, klink vers 14 soos volg: hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.

Sjoe, ons taal het darem al baie gegroei en verander en ons verstaan sommige van die woorde nie eers meer lekker nie.

Kom ons haal die middelste gedeelte (wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het) uit. Hierdie gedeelte sê dat die Heilige Gees, Jesus gelei het om Homself, die een wat geen sonde gedoen het nie, te offer.

Nou bly ons oor met: hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hieruit leer ons die volgende.

Eerstens besef ons weer die bloed van Jesus haal die straf van die dooie werke wat ons gedoen het uit die prentjie. Dooie werke is werke wat nie net tot ons dood lei nie, maar die werke self maak dood. As ons selfsugtig is, maak ons ander dood. As ons ander verkleineer, maak ons hulle drome dood. As ons geld of tyd by ander steel, maak dit ander se begrotings en winste dood.

En hieroor woel ons gewete met ons. Ons weet dit lei tot ons dood en die hel is ons voorland. En ons voel sleg en dit tap energie. Gelukkig weet ons dat dit nie hier eindig nie. Jesus se bloed het gevloei en nou hoef ons nie meer pa te staan vir ons dooie werke nie.

En nou vir die tweede gewaarwording. Wanneer die handrem op ons gewete losgemaak is, kan ’n mens mos nie op ’n ou manier leef nie. Nee, ons leef nou soos mense sonder ’n las. Hoe dwaas is ons tog nie om na die duiwel te luister as hy ons probeer herinner aan ons ou lewe nie? Hoe onnosel is ons om te lewe soos mense wat ’n swaar las sleep, terwyl die las reeds aan die kruis weggeneem is?

Nee, ons moet as verlostes leef. Mense wie se swaar gewete-kettings afgesny is en nou vry kan lewe. Lig en verlos om ons lewende God in volle vaart te dien. Ons is eintlik so bevoorreg! Ons het soveel meer voorregte as die ander wat nog swaar sleep aan hulle dooie dade wat nog met hulle koppe smokkel.

Deel van die anderse, nuwe, vry, straflose lewe is om juis hierdie lewe aan die wêreld bekend te stel. Daar is nog soveel mense daarbuite wat nie eens weet van hierdie ongelooflike voordeel nie. Soveel sleep nog swaar. Soveel vergryp hulle nog aan die dooie dade. Soveel word nog deur hulle eie gewete geregeer. En dis so onnodig!

Jesus se bloed was oorgenoeg om jou van jou gewete te bevry. Jesus se bloed was ook genoeg vir jou vriende en familie. Mense wat vir jou werk en die vreemdes wat so nou en dan oor jou pad gestrompel kom.

Gaan leef dit in die wêreld en wys wat dit beteken om rerig vry te wees!

Teks
Hebreërs 9:13-14

Om oor na te dink
Hoe lyk jou gewete?
Hoe lyk jou dade?
Hoe leef jy daar buite?

Gebed
Jesus, dankie dat my gewete skoon kan wees. Ek weet dis nie oor iets wat ek gedoen het nie, maar oor U bloed wat gevloei het. Dankie dat ek nie nou swaar hoef te sleep aan die straf vir my dooie dade nie. Help my om ander te wys hoe ’n vry lewe vir die lewende God lyk. Amen.

Shalom

Gerjo Ben | Kruispad 247

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s