Maar die HERE toets die harte. (Spr 21:2)

Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. – dan sal die HERE bekend maak wie Hom toebehoort en wie die heilige is, – en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg! – Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, 

Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie. – Ek stort my klagte uit voor sy aangesig; ek maak voor sy aangesig my nood bekend. – En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.

Psa. 1:6. -Num. 16:5. -Matt. 6:4. Psa. 139:23,24. -I Joh. 4:18. Psa. 38:9. -Psa. 142:3. -Rom. 8:27. II Tim. 2:19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s