God sal jou nooit verlaat nie

Toe ek die eerste keer voor die regter gebring is, was daar niemand by my nie. Almal het my verlaat. Ek hoop nie dit sal teen hulle tel nie! Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee om die Goeie Nuus in al sy volheid te verkondig sodat al die nie-Joodse nasies dit kan hoor. En Hy het my van ’n gewisse dood gered.

2 Timoteus 4:16-17 NLV

Dit maak baie seer as iemand vir wie jy lief is sterf, jou skei, of jou verlaat. Selfs Paulus was nie daarvan vrygestel nie. Hier is van sy laaste woorde aan Timoteus: ‘Kom asseblief so gou jy kan. Demas het my verlaat… Net Lukas is by my. Bring Markus saam met jou wanneer jy kom, want hy kan my behulpsaam wees… Aleksander die kopersmid het my baie skade aangedoen… Toe ek die eerste keer voor die regter gebring is, was daar niemand by my nie. Almal het my verlaat… Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee… En Hy het my van ‘n gewisse dood ger ed. Ja, en die Here sal my verlos van enige aanval en my veilig in sy hemelse koninkryk bring…’ (verse 9-18 NLV).

Die feit is dat jy sonder ander mense kan oorleef, maar jy kan nie sonder God oorleef nie. Dis hoekom Hy dinge wegneem wat ons afhanklik van ander mense maak. Hy stuur sekere individue in jou lewe in om jou te help om jou geloof te bou en jou karakter te ontwikkel en wanneer hulle weg is, om jou met die versekering te laat dat God in beheer is.

Die verlies van mense vir wie jy lief is:

1) ontwikkel jou geestelike spiere;

2) toets jou veerkragtigheid;

3) wys jou die omvang van God se krag.

Toe Moses gesterf het en Josua beheer moes neem, het God vir hom gesê: ‘…Soos wat Ek by Moses was, so sal Ek ook saam met jou wees…’ (Josua 1:5 NLV). Dis iets wat Josua nooit sou gehad het terwyl Moses nog in die prentjie was nie. Dis ook ‘n les wat jy nie kan leer terwyl jy nog na iemand anders vir antwoorde kyk nie. Draai dus vandag na die Here toe.

Geskryf deur Bob & Debby Gass | die WOORD vir VANDAG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s