Bêre die maatstok!

Moenie dat jy tekort skiet aan liefde en getrouheid nie. Koester dit soos iets waardevols wat jy om jou nek dra. Skryf dit op die tafel van jou hart.

Spreuke 3:3 NLV

Voor die Paasmaal, het al die dissipels vergeet om Jesus se voete te was. Nadat Jesus verduidelik het hoe die brood en wyn sy komende kruisiging simboliseer, het hulle begin stry oor wie van hulle die belangrikste in die Koninkryk sou wees. Jesus het ook geweet dat hulle binne ure saam met Hom in die Tuin van Getsemane aan die slaap sou raak. Hy het geweet dat Petrus Hom sou verloën. Hoe het Hy dus hierdie verkeerde optredes van hulle veroordeel? Hy het nie! Hy veroordeel nie mense nie.

Jy hoef dit ook nie te doen nie. Jy sal wonderlike rus in jou siel vind wannee r jy ophou om mense te veroordeel en hulle eerder begin liefhê. Eerder as om die dissipels tereg te wys, komplimenteer, beloon en bevorder Jesus hulle en plaas hulle op die hemel se ererol. Selfs nadat hulle nie sy voete gewas het nie, wou Hy steeds graag saam met hulle die Paasmaal geniet (sien Lukas 22:15).

Gevoed deur hul liefde, het Hy gesê: ‘Maar julle is die mense wat deur dik en dun in my swaarkry by My gebly het… Ek [bemaak] dit ook aan julle sodat julle gedurende my koningsheerskappy kan eet en drink aan my tafel en kan sit op trone…’ (Lukas 22:28-30 NLV). In sy oë was hulle almal belangrik. Hy het hulle nie volgens optrede veroordeel nie, maar op hulle liefde wat hulle aangespoor het om alles anders agter te laat en Hom deur dik en dun te volg.

Reiman Schultze sê: ‘Moenie standaarde vir jouself stel nie. Dit kan jou doodmaak. Net soos Jesus toe sy dissipels liefgehad het, so het Hy hulle nou ook lief. Hou dus op om jouself en ander te veroordeel!’

Geskryf deur Bob & Debby Gass | die WOORD vir VANDAG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s