Christen tot op ‘n punt

Liewe Kind van God, hierdie is ‘n baie moeilike boodskap vir my om te bring, maar die Gees wys vir my dat ek dit gaan moet doen…

Ek het gehoor van iemand wat ‘n geredde Kind van God is, wat die vaks gevat het omdat sy werk hom daartoe verplig het. Hulle het ‘n keuse vir hom gestel en gesê hy moet die vaks vat, verplaas word of bedank. Hy het die eerste keuse gevat omdat soos hy sê, hy kinders in die skool het om aan te dink…

Ek het hierdie saak met Jesus opgevat om te hoor wat Abba Vader daaroor te sê het, want wat gaan ons doen as ons met omstandighede soos dit gekonfronteer word? Jesus se antwoord het my geskok…

“Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.” 

(Mattheus 10:37)

Iemand het eenslag vir my gesê dat die meeste Christene net Kinders van God is tot op ‘n punt… Dit mag nie so wees nie, want jy is of warm of jy is koud, maar omdat jy lou is, sal God jou uit Sy mond uitspoeg en jou lamp van sy staander verwyder!

Jesus gaan van sommige van ons in die tyd wat oor is baie vra en julle gaan moontlik voor onmoontlike keuses gestel word en ons gaan moet kies tussen God en die wêreld; tussen reg en verkeerd. Soos Jesus tereg aan my uitgewys het, as jy verkeerd kies, dan gaan jy nie waardig wees nie…

Ek weet daar is van julle wat dink dat dit onregverdig is, maar dit is nie. Jesus wil net hê dat jy moet kies tussen Hom en die wêreld, want geen dienskneg kan twee here dien nie. Kies dus met wysheid, liewe leser, want jou ewigheid hang daarvan af!

Om en by ‘n jaar gelede het ek ‘n boodskap geskryf wat omtrent kontroversie uitgelok het en in hierdie boodskap het die HERE vir my gewys dat daar bloed gewaste Kinders van God gaan agterbly op hierdie aarde met die wegraping. Mense het omtrent gekommentaar daarop, want die Bybel sê dat ons verseël is deur die Gees en daarom nie ons saligheid kan verloor nie. Dis waar en ek stem daarmee saam, maar Jesus sê ook dat as ons in die Wynstok moet bly as ons vrug wil dra; dat ons nie twee here kan dien nie; dat Hy ‘n jaloerse God is en ons net vir Homself wil hê; dat Hy nie met Hom laat spot nie; en dat die beginsel van wysheid ‘n gesonde vrees in die HERE is!

God se reëls kan nie gebreek of gebuig word nie! Moet dus nie dink dat God sal verstaan nie, want dan flous jy jouself.

Israel het aangekondig dat hulle die wat nie gevaks is nie gaan verban uit die publiek uit omdat ons hulle die wat wel gevaks is “siek” maak! Die Kind van God is nie meer welkom op hierdie wêreld nie, mense! Jesus het dit ook voorspel toe Hy in Johannes 16:2 gesê het “Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys.” En hier gebeur dit nou; voor ons oë!

Die keuse is in ons elkeen se hande om te maak. Besluit dus of jy een van die gaan wees wat uitverkies is en of jy net een van die gaan wees wat geroep is en toe nie gehoor gegee het nie. (Mattheus 22:14)

Kies, liewe leser, maar kies met wysheid. Prys die Naam van Jesus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s