Ek het jou skuld van jou weggeneem.

Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere. (Sag. 3:4)

Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. – En ons het almal geword soos ‘n onreine . . – Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.

Almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. – Julle (het) die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. – Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié geregtigheid wat uit God is deur die geloof.

Bring die beste kleed en trek hom dit aan. – Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. – Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s