Daily Light on the Daily Path (Afr)

Bring my op ‘n rots waar ek veilig sal wees. (Ps. 61:2)

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Ek het alle moed verloor, U weet wat ek moes deurmaak. – Hy ken my pad; as Hy my toets, is ek suiwer soos goud.- Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag. – want U is ‘n toevlug vir die armes, ‘n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood, ‘n skuilplek teen die stortbuie, ‘n skaduwee teen die hitte. 

Ja, wie anders as ons God is ‘n rots? – Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. – Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe, dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting nie. – Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s