Die Waarheid oor die Wegraping

Die wat nie in die wegraping glo nie, is baie lief om te sê dat die woord “wegraping” nêrens in die Bybel voorkom nie…

Hulle is natuurlik reg, maar die konsep daarvan word in die Bybel aan ons verduidelik! Op soortgelyke wyse kom die woord “drie eenheid” word ook nêrens in die Bybel voor nie, maar die konsep daarvan word aan ons verduidelik!

In 1 Tessalonisense 4:13-18 lees ons die volgende [13]  Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. [14]  Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. [15]  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. [16]  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. [17]  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. [18]  Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

Hoe is dit dan dat daar mense is wat nie in die wegraping glo nie? Dis omdat die idee van ‘n wegraping wat gaan plaasvind enorme groot aanhang onder Christene geniet as gevolg van die baie bekende fiksie reeks “Hulle wat Agterbly” soos geskryf deur Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. In die reeks word ‘n fiktiewe verhaal vertel van ‘n groep mense wat agterbly na die wegraping, hoe hulle agterna Christene word en hoe hulle deur die Antichris vervolg word gedurende die verdrukking.

Die wat nie in die wegraping glo nie, beweer dis ‘n teorie wat deur Christen Fundamentaliste versprei word en dat dit direk stam uit die boeke reeks soos bo genoem. Die mees algemene verweer wat gegee word waarom daar nie ‘n wegraping gaan plaasvind nie, is omdat Jesus se tweede koms in Mattheus 24 genoem word voor die gedeelte wat handel oor die wegraping.

Baie mense se siening oor die Bybel word gevorm deur professore, teoloë en hooggeleerdes se siening en verduidelikings oor wat nou eintlik bedoel word. Daar word aan die mense voorgehou dat die Bybel moeilik is om te verstaan en dat die gewone man in die straat nie in staat is om die Bybel te kan verstaan nie. Ons moet egter onthou dat die Bybel nie geskryf is vir hierdie hooggeleerdes nie. Die Bybel is geskryf vir ons as gewone plat-op-die-aarde mens met, geen geleerde agtergrond nie, om letterlik opgeneem te word. Dit wat daar staan is wat die Here wil hê ons moet lees en verstaan. Daar is geen geheime betekenis om te verstaan nie!

Om te verstaan of daar wel ‘n verdrukking gaan plaasvind, moet ons kyk na die verhaal van die Tien Plae. Die plae het net die Egiptenare getref, nie die Israeliete nie. God het hulle beskerm. Net so het God vir Noag ‘n ark laat bou sodat hy die vloed kon ontsnap. Later het God vir Lot en sy gesin beskerm deur hulle uit die streek van Sodom en Gemorra te laat uittrek voor die oordele sou kom. Dit is dus God se manier om dit wat Syne is eers uit die rampgebied te verwyder voor Hy Sy oordele laat geld. Ons kry bewyse hiervan in Romeine 5:9: Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn., Romeine 8:1 DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…” en ook in 1 Tessalonisense 5:9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus… en ook in 1 Tessalonisense 1:10 en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Ons as Christene is dus VERLOS van God se toorn en nie bestem vir die oordeel wat tydens die verdrukking op aarde uitgestort gaan word nie. Om daardie rede sal ons as Geredde Kinders van die HERE nie deur die Verdrukking gaan nie.

Hoe weet ons dat die wegraping gaan plaasvind? Die antwoord is in 2 Tessalonisense 2 [7] Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; [8] en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, Op hierdie oomblik staan die Christene die openbaring van die Antichris tee, want die Heilige Gees in die kerk is sterker as die gees van misleiding in die wêreld. Hierdie gees van misleiding word egter elke dag sterker en die stryd al hoe sterker. Wanneer die Christene egter skielik weggeneem word, dan verdwyn die lig van die wêreld en breek die uur van die duisternis aan. Dan kan die mens van sonde sonder teëstand geopenbaar word. Die wegraping móét dus plaasvind voordat die Antichris sy verskyning kan maak! 2 Tessalonisense 1:8 sê vir ons die volgende: Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie.

Om op te som: ‘n Ouer straf tog nie sy kind as die niks gedoen het nie. Jy gaan tog nie tronk toe vir ‘n misdaad wat jy nie gepleeg het nie. Waarom sal die Here dan toelaat dat ons as Christene deur die verdrukking gaan as ons dan deur sy bloed verlos is? Die Bybel oorbeklemtoon in Romeine en Tessalonisense dat Christene nie bestem is vir God se oordeel nie. Waarom sal daar nog ‘n sweempie van twyfel by u wees?

1 Korintiërs 15:52 sê dat die wegraping skielik gaan gebeur: “in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; ” Jesus sê in Lukas 21:35 sê vir ons: Want soos ’n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Net om te vergelyk; ‘n oogknip neem tussen drie en vier tiendes van ‘n sekonde. Dis hoe vinnig baie gaan uitvind dat die Bybel nog die hele tyd reg was! Is jy gereed? Dis nog nie te laat om jou saak met die Here reg te maak nie. Moet asseblief nie uitstel nie…

Vir ons wat reeds gered is, waarsku Jesus ons in Lukas 21:34 om nie af te koel nie: MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.” Baie van die wat gered is het teruggeval in die wêreld. As u as Christen afgekoel het, nie meer u Bybel lees of bid nie, dan kan u nou u altaar opbou en regmaak wat verkeerd is. Lukas 21:36 sê vir ons Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” Waak dan en sorg dat u lampie gedurig vol van die olie van die Heilige Gees is!

Wil u waardig wees om die dinge wat kom te ontvlug? Waak dan teen die listigheid van satan en sy magte en bid vir genade!

Vir die van julle wat nog twyfel, maak asseblief gereed. Die tyd is besig om uit te loop. Binnekort gaan dit te laat wees. Die verdrukking wat gaan volg gaan geen grap wees nie en die kans op oorlewing gaan uiters skraal tot onmoontlik wees. God gaan hierdie wêreld presies gee wat dit nog altyd wou gehad het. ‘n Wêreld sonder God, ‘n wêreld sonder genade, ‘n wêreld sonder gewete, ‘n wêreld waar almal maak soos hulle wil, wanneer hulle wil. Dit gaan ‘n wêreld wees sonder liefde, sonder gevoel vir ander, waar mense lewens goedkoop is. Asseblief, ek smeek by u, maak u saak met die God van Hemel en Aarde reg! Gaan nou op u knieë en bid vir vergifnis. Dis nog nie te laat nie.

Prys die Naam van Jesus!

Suider Kruis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s