Jy is in God se wagkamer (2)

Ek prys die Here wat my insig gee; ook in die nag is ek daarvan bewus.

Psalm 27:14 (NLV)

God het vir sy mense ‘n interessante bevel gegee: ‘Drie keer elke jaar moet al die mans voor die oppermagtige Here, die God van Israel, kom aanbid. Niemand sal julle aanval of julle land probeer afneem terwyl julle van die huis af weg is om die Here te gaan aanbid nie. Ek sal die nasies voor jou uit verdryf. Ek sal jou grond al meer maak’ (Eksodus 34:23-24 NLV). Dink net daaraan! Drie keer ‘n jaar het hulle ophou werk en tyd saam met die Here spandeer en Hom gelofprys, sy leiding gesoek en aanwysings vir die toekoms gekry. Kan jy jou indink wat sou gebeur as jy di t sou doen? Let op die woorde: ‘Ek sal jou grond meer maak’. In plaas van om te verloor, sal jy kry en in plaas daarvan om agteruit te beweeg, sal jy vorentoe beweeg. Let op ook die woorde: ‘Ek sal die nasies voor jou uit verdryf.’ Terwyl jy God lofprys en op Hom wag, sal Hy jou gevegte veg. Die verskil tussen jou en God is dat jy die risiko neem om die geveg te verloor, terwyl Hy nooit verloor nie. ‘Niemand sal julle aanval of julle land probeer afneem… nie.’ Jy hoef nie bekommerd te wees dat die kompetisie jou sal verbysteek nie. God het hierdie tye gebruik om sy mense die volgende beginsel te leer: ‘As jy in lofprysing op My wag, sal Ek namens jou werk.’ Sy Woord sê: ‘Maar dié wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie’ (Jesaja 40:31 NLV). Hier is dus jou keuses: Hou aan stres, of ontvang die krag en strategie wat jy nodig het by God deur tyd saam met Hom te spandeer.

Sielskos: Jer 36:27-40:16; Luk 6:17-26; Ps 79; Spr 15:18-21

Geskryf deur Bob & Debby Gass | die Woord vir Vandag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s