“In die klein gemeentes” – TT Cloete se gedig

Geskryf deur TT Cloete

In die klein gemeentes hou ons liefde boek
Van die foute van die ledemate,
Van ons broers en susters, ons ondersoek
ry op, ry af, na links, na regs mekaar se kwaad…
ons hou rekening van en ons reken af met
mekaar in die klein gemeentes voor die diens,
met die ledemate se foute voor Gods wet,
gesien en ongesiens…

soos primate met die skerp nael mekaar
uitkam tot diep in die huid,
tot in die wortel van die haar…
van gehoresegge en ongehoord
en vermoed, voor en tydens en na die diens;
gesien en ongesiens.

Maar God is anders as ons. Hy
Is vol genoegdoening as die sondiges iets weer regkry…
God geniet dit as die alkoholis
Gerehabiliteer is.
God vergeet. God
Vergeet tot uitgediende hoerery, diefstal, tot
Uitgediende moord, tot die onthouers
So goed as saam met die verbrouers.

Maar ons, ons geheue is sterk
Wat oortredings betref, ons is sensitief vir boos
En heilig, ons hou die sonde lewend binne-in die kerk,
Tot in die vierde geslag.
En God? Gods liefde is geheueloos.

Gemeente Dienste Netwerk . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s