1. Oorsprong van toestande

“Jesus het dit vir die mens moontlik gemaak om terug te beweeg na die tuin van Eden, wat ook die Lig-toestand is, maar die mens MOET deur die kruis daarheen beweeg wat beteken die mens moet eers sy vleeslikheid afsterf. Dit is die enigste manier!”

Sonneblomsaadjies

Audio…

“Christus Jesus het die dood wat so ’n houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek. Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe.” 2 Timoteus 1:10 (DB)

Aan die begin het God die mens geskape as liggaam, siel en gees. Die liggaam is ons fisiese, tasbare deel van die mens wat al die organe bevat. Die siel is die gedeelte wat die gedagtes, emosies en eie wil van die mens bevat. Die gees is die diepste gedeelte van die mens wat totaal onsienbaar is vir die fisiese oog. God het die gees van die mens vir Hom gemaak, want die mens kan alleenlik aan God gekonnekteer wees deur die gees. Ons kan nie met ons liggaam een wees met God nie en ook nie met ons siel nie. Alleenlik wanneer God Sy Gees in ons geesharte…

View original post 2,642 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s