Die krag van gehoorsaamheid

Doen jouself ’n guns en gaan soek in Mattheus, Markus, Lukas en Johannes al die woorde van Jesus wat aangehaal word. Gaan maak vir jouself ’n opsomming van Jesus se woorde en dan vra jy jouself weer die vraag: ‘Hoekom het Jesus Hom laat kruisig?’ Jy sal geskok wees om te sien dat Jesus nie een keer direk gesê het dat Hy die leiding moet deurgaan vir die mens se onthalwe nie. Jesus het oral gesê dat Hy alleenlik alles doen wat Sy Vader Hom beveel om te doen. Hy het dit gedoen uit gehoorsaamheid aan Abba Vader.”

Sonneblomsaadjies

3b3b59a7-b44f-42db-886d-42046f1b0731

View original post 1,891 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s