Wees Getrou in die Klein Dingetjies

God hou daarvan om anders op te tree as die wêreld se beskouing. Hy eer mense nie vir dieselfde rede as wat die wêreld hulle eer nie. Hy heg eerder waarde aan getrouheid as aan roem, en nederigheid eerder as mag. Die nag van sy grootste wonderwerk het Hy ‘n engel gestuur om die nuus aan eenvoudige skaapwagters oor te dra, in plaas daarvan om dit eers aan konings en wêreldleiers bekend te maak. Lukas 2:8 vertel vir ons dat die skaapwagters “in die veld daar naby gebly en oor hul skape die wag gehou het.” Dit is die moeite werd om kennis te neem dat hierdie manne getroue werkers was wat by hulle skape gebly en mooi na die dinge gekyk het wat aan hulle toevertrou was. Die skaapwagters was van ‘n lae sosiale status, maar hulle was getroue mense en God het hulle gekies om die eerste te wees om die wonderlikste nuus in die geskiedenis te hoor. Hulle was eerste in die ry om die Seun van God persoonlik te ontmoet!

As jy vandag onbelangrik of minderwaardig voel, moenie ophou om te doen wat God jou gegee het om te doen nie. Moenie moedeloos word nie. God soek mense wat getrou sal wees in die bietjie wat Hy aan hulle toevertrou het, sodat Hy vir hulle meer kan gee. Watter opdrag jy ook al vandag gekry het, doen dit van harte. God sien jou ywer en beloon die mense wat hulle taak getrou voltooi.

🙏🏻 Dankie Vader, dat u waarde heg aan dit wat die wêreld nie ag nie. Dit maak nie saak wat U vir my gee om te doen nie, ek sal my ten volle daaraan toewy. Help my om nie toe te laat dat die wêreld se standaarde my moedeloos maak nie. Help my eerder om te onthou dat U die nederige, hardwerkende skaapwagters gekies het om eerste van die wonder van Kersfees te hoor. Dankie dat U my kies om u Goeie Nuus te versprei, net soos die skaapwagters. By voorbaat dankie dat U vir my meer gee omdat ek getrou is in dit wat U aan my toevertrou het.

bron : Ousus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s