Dagstukkies.

(oggend)
Maar die vrug van die Gees is vrede. (Gal 5:22)
Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,
Maar God het ons tot vrede geroep. – Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. – En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
Want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe. – U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.
En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. En my volk sal woon in ‘n plek van vrede en in veilige wonings en in plekke van ongestoorde rus. – maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil.
Die wat u wet liefhet, het groot vrede.
Rom. 8:6.I Cor. 7:15. -John 14:27. -Rom. 15:13.II Tim. 1:12. -Isa. 26:3.Isa. 32:17,18. -Prov. 1:33.Psa. 119:165.
(aand)
Die HERE is daar! (Esg 48:35)
Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
En ‘n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.
Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. – Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
Maar Juda sal vir ewig bly, en Jerusalem van geslag tot geslag. En Ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat Ek tevore nie onskuldig verklaar het nie; en die HERE sal op Sion bly woon. – Jubel, en wees bly, o dogter van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou midde te woon, spreek die HERE. – En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien.
Rev. 21:3.Rev. 21:22,23.Psa. 17:15. -Psa. 73:25.Joel 3:20,21. -Zech. 2:10. -Rev. 22:3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s