Erfgename van God en mede erfgename van Christus.

As ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus. (Rom 8:17)

En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! – Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. – Deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,

Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het.

En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, – Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Gal. 3:29.I John 3:l. -Gal. 4:7. -Eph. 1:5.John 17:24.Rev. 2:26. -Rev. 3:21.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s