Know that the hand of the LORD is powerful.

He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the LORD is powerful and so that you might always fear the LORD your God.—Joshua 4:24 God brought the Israelites miraculously through the Jordan River during the flood season because of his love and grace and to fulfill … Continue reading Know that the hand of the LORD is powerful.

’n Loodgieter se hoop

Daar word dikwels in die Bybel gepraat van Jesus wat die Verlosser is. En dit is so - Jesus het ons via die kruis verlos van ons sondes. Maar baie interessant is dat Paulus hier aan die begin van die brief aan Timoteus, God ook die Verlosser noem. 1... God ons Verlosser en van Christus … Continue reading ’n Loodgieter se hoop