Geloofstwyfel : Waar vind ons God?

bron : ousus

Maar tog wonder mense soms tog maar waar God is. Wat van God geword het.
Want, sê baie, as God werklik in beheer van alles is, as God werklik nog teenwoordig in die wêreld is, hoekom lyk die wêreld soos dit lyk?

Hoekom is daar soveel hartseer, bekommernis en ellende?

Hoekom al die oorlog, al die doodslag, al die agteruitgang?

Ook in persoonlike nood vra gelowiges soms hierdie vraag op ‘n baie ernstige en opregte manier. Hoekom gebeur dit of dat met my, hoekom hierdie of daardie hartseer, hoekom hierdie of daardie probleem wat werklik die sin van my bestaan ernstig bedreig of aantas?

En hoekom beleef ek hierdie dinge so lank, so sonder ophou? Hoekom bring God dit nie tot ‘n punt nie?

Waar is God? Hoekom help Hy nie? Om maar net ‘n paar vrae te noem wat dikwels in groot opregtheid biddend met erns gevra word. En dalk sou u nog baie vrae kon byvoeg.
In ons gedeelte sien ons dat ook die gemeente van Jesaja hierdie vraag aan hulle dominee gevra het: Waar is God? Wat het van God geword?

En Jesaja se antwoord, meen ek, is baie insiggewend.

God, sê Jesaja, woon in ‘n hoë en ‘n heilige plek, Hy woon daarbo, Hy woon in die hoogte. Maar hierdie hoogte waar God woon kan nie en word nie in meters gemeet nie.
Nee, sê Jesaja, hierdie hoogte word in terme van diepte gemeet.

Hoogte in terme van diepte. Maar dit maak mos nie sin nie!

Dit maak inderdaad nie sin as ons dink in terme van lengte en breedte, meters en sentimeters. Maar Jesaja praat nie hier van meters en sentimeters nie.
Nee, Jesaja praat hier van ‘n ander diepte, die diepte van verootmoediging voor God, die diepte van neerbuig en nederig lewe voor God.

Dit, sê Jesaja vir sy gemeente, is die plek waar God gevind word. Ja, Hy bly in die hoogte, maar jy vind Hom in die diepte, wanneer jy nederig voor Hom lewe, waar jy nederig voor Hom en aan Hom die diepte van jou ellende en sonde bely.

Kom ons sê dit anders: die mens wat God se heiligheid erken, en sy eie onheiligheid erken, wat erken hy/sy kan nie sonder God lewe nie, is die mens wat nie anders kan as om te buig voor God en sy almag nie.

Wat nie anders kan as om te erken dat hy/sy van God afhanklik is nie.

Afhanklik in die sin dat God die Een is wat die asem in die liggaam gee (vers 17), dat God alleen die Een is wat sondes kan vergewe en wel vergewe (vers 16), dat God bereid is om, in sy heiligheid, nie oor ons toornig te word en ons te verlaat nie, al verdien ons dit (vers 18), en dat God bereid is om aan ons vrede te gee in ‘n wêreld vol onvrede (vers 19).
Bertus
LoofKoningJesus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s