En die HERE het Sara besoek soos Hy beloof het; en die HERE het aan Sara gedoen soos Hy gespreek het

Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons. – Dawid het homself versterk in die HERE sy God. – God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het. – Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egipte is, en hulle gesug gehoor en neergedaal om hulle te verlos. Hy het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipteland en in die Rooi See en die woestyn gedoen, veertig jaar lank. – Geen woord van al die goeie woorde wat die HERE met die huis van Israel gespreek het, het onvervuld gebly nie; alles het uitgekom.

Hy wat dit beloof het, is getrou; – Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? – Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. – Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.

Psa. 62:8. -I Sam. 30:6. -Gen. 50:24. -Acts. 7:34,36. -Josh. 21:45.Heb. 10:23. -Num. 23:19. -Matt. 24:35. -Isa. 40:8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s