Die een wat dank offer, eer My

Die een wat dank offer, eer My;

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. – Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

Maar julle is … ‘n koninklike priesterdom… om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. – Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

My siel sal hom beroem in die HERE; die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die HERE saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!

Col. 3:16,17. -I Cor. 6:20.I Pet. 2:9. -I Pet. 2:5. -Heb. 13:15.Psa. 34:2,3.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s