.. dan word dit in my hart soos ‘n brandende vuur, opgesluit in my gebeente.

AAND

.. dan word dit in my hart soos ‘n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie.

..want die dwang is my opgelê, en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie! Watter loon het ek dan? Dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie. En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: … vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Want die liefde van Christus dring ons,

omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. …Jou slegte en luie dienskneg, .. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het.

Gaan .. na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het,

I Cor. 9:16,18. -Acts 4:18-20. -II Cor. 5:14.Matt. 25:25-27.Mark 5:19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s