Die HERE was my steun.

Die HERE was my steun.

Waarlik, tevergeefs verwag hulle dit van die heuwels en van die rumoer op die berge; waarlik, in die HERE onse God is Israel se heil. – Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. – Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die Heilige van Israel is groot in julle midde.

Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. – Die ewige God is ‘n woning, en onder – ewige arms; en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê: Verdelg! – Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen? – Want wie is God buiten die HERE, en wie is ‘n rots behalwe onse God? God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak.

Maar deur die genade van God is ek wat ek is,

Jer. 3:23. -Psa. 18:2. -Isa. 12:6.Psa. 34:7,17. -Deut. 33:27. -Heb. 13:6. -Psa. 18:31,32.I Cor. 15:10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s